เรื่องย่อดอกแก้วนำแสดงโดย: ธาวิน เยาวพลกุล รับบท ราชันย์ พินิจพงศ์ศักดา

ดาวิกา โฮร์เน่ รับบท ดอกแก้ว

มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ รับบท รุ่งลักษมี

ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล รับบท ชไมพร

เปรมสินี รัตนโสภา รับบท กิ่ง

อุษณีย์ วัฒฐานะ รับบท แม่ช้อย

รับบท พิชยดนย์ พึ่งพันธ์ ไม้

นพพล พิทักษ์โล่พานิช รับบท วันชัย

อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา รับบท เติบ

สุรวุฑ ไหมกัน รับบท หลวงมนูกิจธรรม

วินัย ไกรบุตร รับบท เม่น เคราแดง

ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบท หมื่นท้าวกำแหง

สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รับบท นางพินิศ พงศ์ศักดา

จตุรวิทย์ คชน่วม รับบท ร.ต.ท.กำแหง

เวนย์ ฟอลโคเนอร์ รับบท เสือจั่น

พิพัฒน์พล โกมารทัต รับบท เศรษฐีต่วน

เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง รับบท เขียด

ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย รับบท หมี

อัศวิน เมืองสุวรรณ รับบท หมัด

อุ่นเรือน ราโชติ รับบท ละม่อม

พจนีย์ ใยละออ รับบท ละไม

พงศนารถ วินศิริ รับบท ขุนแดง ไพรพิทักษ์

เคลลี่ ธนะพัฒน์ รับบท เจ้าพระยาวงษานุวัติ

ธันน์ ธนากร รับบท พรานวาด

อำภา ภูษิต รับบท ยายกอน

ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล รับบท มีนรญา (หนูมีน)

นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์ รับบท ดอกน้อย

ทัศน์พล วิวรรธน์ รับบท ราชันย์ (ตอนเด็ก)

ชนิกานต์ ตังกบดี รับบท ดอกแก้ว (ตอนเด็ก)

กรพิพัฒน์ กฤษณะทรัพย์ รับบท ไม้ (ตอนเด็ก)

ผู้ประพันธ์: สมชาย อาสนจินดา
บทโทรทัศน์: พนิดา
ผู้กำกับ: สยาม น่วมเศรษฐี
ผู้ผลิต: บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด