เรื่องย่อหงส์ฟ้านำแสดงโดย: อุษามณี ไวทยานนท์ รับบท หงส์ฟ้า / กะลา

ธนพล นิ่มทัยสุข รับบท มานพ

พาทิศ พิสิฐกุล รับบท วายุ

ปริยานุช อาสนจินดา รับบท พริ้งพิไล

พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ รับบท นาฎลดา

วรวุฒิ นิยมทรัพย์ รับบท อนุวัฒน์

รุ้งรดา เบญจมาธิกุล รับบท เงาะ

ภารดี อยู่ผาสุข รับบท รัชนีวิภา

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี รับบท เจ้ามิ่งหล้า

ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบท คุณหญิงชฎา

วิยะดา อุมารินทร์ รับบท ยายนิ่ม

พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา รับบท สำลี

ราตรี วิทวัส รับบท สด

ยืนยง โอภากุล รับบท บุญช่วย

ชุติมา เอเวอรี่ รับบท พิกุล

ผู้ประพันธ์: โยษิตา
บทโทรทัศน์: ภาคย์รพี
ผู้กำกับ: เอกภพ ตันหยงมาศกุล
ผู้ผลิต: บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)