เรื่องย่อสะใภ้ทอร์นาโด

แสบซ่ายิ่งกว่าสะใภ้บ้านไหน ๆ ใน "สะใภ้ทอร์นาโด"

นำแสดงโดย: ภัทรพล ศิลปาจารย์ รับบท ปีติ ปานะพงษ์

สุวนันท์ ปุณณกันต์ รับบท ปานดาว

มยุรา เศวตศิลา รับบท คุณหญิงช่อผกา ปานะพงษ์

ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ รับบท ศรุตา

สรพงศ์ ชาตรี รับบท มิ่งผู้กำกับ: โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์
ผู้ผลิต: บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด