พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรื่องย่อดาวเปื้อนดิน

ดวงดาวที่สุกสกาวด้วยความดี ถูกบดบังด้วยรัศมีแห่งความแค้น จนกลายเป็น...ดาวเปื้อนดิน

นำแสดงโดย: วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ รับบท อารัญ (อาร์ม)

วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบท เอื้อมดาว

อารยา เอ ฮาร์เก็ต รับบท รินลดา

รังสิต ศิรนานนท์ รับบท รัชพงษ์

ณัฏฐินี เจียรวนนท์ รับบท จานีน

อัศนัย เทียนทอง รับบท รัฐศาสตร์

ดิลก ทองวัฒนา รับบท ก้องภพ

เวนย์ ฟอลโคเนอร์ รับบท พัชระ

ปวีณา ชารีฟสกุล รับบท นวลลออ

ผู้ประพันธ์: อัจฉรียา
บทโทรทัศน์: ประไพศรี ศรีนาทม
ผู้กำกับ: กฤษฎา เตชะนิโลบล
ผู้ผลิต: