ภ.ไทย		“มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม”

ภ.ไทย “มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม”

แชร์

หนังรอบเช้า : วันพุธที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 08:30 น.
นำแสดงโดย : ยิ่งยง ยอดบัวงาม / รุ่ง สุริยา / อาภาพร นครสวรรค์ / ลูกนก สุภาพร / กุ้ง สุทธิราช

ภ.ไทย “มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ.เอ็ม”