ภ.ฝรั่ง “หน่วยระห่ำปลดล็อกระเบิดโลก” (THE HURT LOCKER)

แชร์

World Cinema : วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. 2556 เวลา 03:00 น.

ภ.ฝรั่ง “หน่วยระห่ำปลดล็อกระเบิดโลก” (THE HURT LOCKER)