ละครแหวนปราบมารย้อนหลัง

rerun

ดูทั้งหมด

เรื่องย่อแหวนปราบมาร

story

เรื่องย่อละครแหวนปราบมาร

“เมื่อของวิเศษในตำนาน กลับมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย ด้วยฝีมือของมารและเหล่าร้าย จึงมีเพียงผู้ครอบครองแหวนวิเศษเท่านั้นที่จะช่วยได้”

เมื่อครั้งบรรพกาลยังมีของวิเศษอยู่ 12 ชิ้น ที่ถูกเล่าขานจนเป็นตำนานอันโด่งดัง เช่น ดาบฟ้าฟื้น เกราะเพชรเจ็ดสี เหล็กไหล ปี่พระอภัย หรือแม้กระทั่งอีโต้แก้วหน้าม้า ซึ่งหากตกในมือเหล่าร้ายจะก่อให้เกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ขึ้นแก่ทั้งสรวงสวรรค์และโลกมนุษย์ “มหาธรรมเทพ” เทพผู้ยิ่งใหญ่เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงตัดสินใจสร้างกรุเจดีย์ล่องหนเพื่อใช้รวบรวม “ของวิเศษแห่งโลกธาตุทั้ง 12” โดยมีข้อแม้ว่ากรุเจดีย์ต้องล่องหนอยู่ระหว่างโลกกับสวรรค์เท่านั้น และจะปรากฏขึ้นทุกๆ 400 ปี และได้สละบารมีธรรมของตนออกมากลายเป็น “ภูติหมัดภูผา” และ “ภูติบาทาวายุ” เพื่อให้ภูติทั้งสองคอยปกปักษ์รักษา “ของวิเศษแห่งโลกธาตุทั้ง 12” ในกรุนี้ โดยให้ภูติทั้งสองสิงสถิตอยู่ใน “แหวนภูผาวายุ” ที่อยู่บนยอดเจดีย์ ซึ่งการสร้างเจดีย์ล่องหนนี้ ฝ่ายมารจับจ้องรอเวลาการปรากฏตัวของกรุเจดีย์ล่องหนนี้

กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 2,000 ปี ใกล้ถึงวันที่เจดีย์ล่องหนปรากฏตัวอีกครั้ง แถววัดเก่าแก่ในจังหวัดอยุธยา จึงทำให้ฝ่ายเทพและฝ่ายมารเตรียมที่จะเผชิญหน้ากัน แต่ครั้งนี้ยังมีมนุษย์ที่ถูกความโลภครอบงำจิตใจถึงขีดสุดอย่าง “อาคม”ชายผู้ไปร่ำเรียนไสยดำมาตั้งแต่เด็ก และรู้โดยทางในว่าถึงเวลาที่จะต้องไปชิง “ของวิเศษแห่งโลกธาตุทั้ง 12W มาครอบครองแล้วนำมาสร้างความยิ่งใหญ่ในกับตน

เมื่อถึงวันที่กำหนดทั้งฝ่ายเทพ, ฝ่ายมารและ “อาคม” ไปที่ที่กรุเจดีย์จะปรากฏ ทั้งสามฝ่ายได้ต่อสู้กันเพื่อสิ่งที่ตนเองมุ่งหวัง โดยไม่รู้เลยว่าในขณะนั้น “แทน” และเพื่อนซึ่งไปทัศนศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ โดยมี “แทน” เด็กหนุ่มหน้าตาธรรมดาๆ เฉยๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น แต่เป็นคนดี มีน้ำใจ ต้องเป็นคนดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ในครั้งนี้ตามที่อาจารย์มอบหมายไว้ “แทน” ทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง แต่จะดูแลเป็นพิเศษอยู่คนหนึ่งก็คือ…

เรื่องย่อละครแหวนปราบมาร
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 40
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 39
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 38
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 37
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 35
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 36
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 34
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 33
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 32
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 31
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 30
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 29
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 28
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 27
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 26
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 25
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 24
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 23
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 22
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 21
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 20
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 19
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 18
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 17
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 16
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 15
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 14
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 13
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 12
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 11
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 10
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 9
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 8
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 7
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 6
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 5
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 3
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 4
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 1
- แหวนปราบมาร ตอนที่ 2