กิจกรรมละคร คู่วุ่นลุ้นแผนรัก

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอลคำถามละครเรื่อง คู่วุ่นลุ้นแผนรัก

โทรศัพท์มือถือ AIS SUPER COMBO LAVA 4G A2 พร้อมแพ็กเกจ Max Speed 488 บาท / เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 29 รางวัล

1 093 329 2XXX
2 094 123 5XXX
3 080 896 2XXX
4 098 616 7XXX
5 081 001 3XXX
6 061 087 4XXX
7 095 030 7XXX
8 084 015 7XXX
9 063 034 2XXX
10 095 518 8XXX
11 061 190 7XXX
12 086 050 4XXX
13 089 026 2XXX
14 087 530 9XXX
15 083 035 5XXX
16 098 265 3XXX
17 090 618 2XXX
18 097 018 6XXX
19 061 221 2XXX
20 098 689 2XXX
21 089 865 0XXX
22 098 961 7XXX
23 081 737 8XXX
24 093 095 9XXX
25 086 281 8XXX
26 087 868 1XXX
27 088 715 0XXX
28 062 828 6XXX
29 083 050 8XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : บทสรุปของครรชิตคืออะไร

เฉลย :

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : ใครคือตัวแทนของมิสเตอร์ที

เฉลย : K2 มิสเตอร์แลร์รี่

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : ขอจันทร์ทำอะไรที่บ้านพักคนชรา

เฉลย : K2 พับปลาตะเพียน

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : ผู้ถือหุ้นของเชตวัตรคนล่าสุดที่ครรชิตซื้อหุ้นมาได้คือใคร

เฉลย : K1 คุณฉัตรชัย

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : ขอจันทร์ต้องแพ็คกระดาษกาวจำนวนกี่ม้วนต่อลัง

เฉลย : K2 96 ม้วน

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 – 22 มีนาคม 2559
ใบอนุญาตเลขที่ 272/2559 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครคู่วุ่นลุ้นแผนรักออกอากาศทุกวันใด? K1 จันทร์-อังคาร  K2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ K1 หรือ K2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

โทรศัพท์มือถือ AIS SUPER COMBO LAVA 4G A2 มูลค่า 7290 บาท พร้อมแพ็กเกจ Max Speed 488 บาท/ เดือน เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 29 รางวัล รวมมูลค่า 211,410 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายละครหลังข่าววันที่ 23 มีนาคม 2559 และทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์กระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ท แค๊บ พรีรันเนอร์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.