กิจกรรมละคร บ้านทรายทอง

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง บ้านทรายทอง พจมาน-สว่างวงศ์

จี้ทองคำมงกุฎทะเล จาก ปลากระป๋องตรามงกุฎทะเล จำนวน 16 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท

1. 091 875 3XXX
2. 095 113 6XXX
3. 087 806 4XXX
4. 084 652 5XXX
5. 086 829 0XXX
6. 080 909 6XXX
7. 089 182 4XXX
8. 092 267 6XXX
9. 061 562 0XXX
10. 080 306 3XXX
11. 084 911 1XXX
12. 090 698 2XXX
13. 082 384 7XXX
14. 090 591 9XXX
15. 061 293 6XXX
16. 084 705 6XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : พจนีย์ต้องการให้ใครมาเป็นคนใช้ประจำตัว

เฉลย :

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : ใครเป็นหัวเรือใหญ่จัดงานแต่งงานให้พจมานกับชายกลาง

เฉลย : ฺB2 หญิงใหญ่

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : ชายกลางเดินทางไปบ้านพจมานโดยวิธีใด

เฉลย : ฺB2 โดยเรือ

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : ใครมารับพจมานไปงานบ้านปฏิเวธ

เฉลย : ฺB1 ท่านต้อม

ระยะเวลากิจกรรม

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559
ใบอนุญาตเลขที่ 500764/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครเลือดตัดเลือดออกอากาศทุกวันใด? L1 จันทร์-อังคาร  L2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ L1 หรือ L2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

จี้ทองคำรูปมงกุฎทะเล จาก ปลากระป๋อง ตรา มงกุฎทะเล จำนวน 16 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบคำถามถูก 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์ 2 สิทธิ์ และ ผู้ร่วมกิจกรรมที่ตอบผิด 1 ครั้ง จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์
2. การจับรางวัลทำโดยการนำหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท มาพิมพ์ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมใส่กล่องเห็นได้ชัดเจนนำมาจับรางวัลต่อไป
3. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลตามที่กำหนด ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และ ไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
4. ในการจับรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฏชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการจะจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่ทดแทนต่อไป
5. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดต่อขอรับรางวัล โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทย
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 101/2544
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
8. พนักงาน บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
9. การแจ้งรางวัลผู้โชคดี หลังจับสลากชิ้นส่วนได้ผู้โชคดีแล้ว คณะกรรมการดำเนินการจะติดต่อไปยังผู้โชคดีทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 10 มกราคม 2559 ท้ายช่วงออกอากาศละคร เวลา 22.30 น. และทาง www.ch7.com
10. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.