กิจกรรมละคร เลือดตัดเลือด

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง เลือดตัดเลือด

รถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ท แค๊บ พรีรันเนอร์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 765,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 765,000 บาท

1. 087-050-5XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 5 : อนาวิลใช้ใครล่อโชวออกจากที่ซ่อนตัว

เฉลย : L2 ตอบ เหว่ยชิง

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : ใครสั่งให้เฉินไปฆ่าโชว

เฉลย : L2 ตอบ อันดา

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : รหัสตู้เซฟนิรภัยในหน่วยอินทรีพิฆาต

เฉลย : L2 ตอบ 1906

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : วีนัสเปรียบเทียบเม่ยเป็นสัตว์ชนิดใด

เฉลย : L1 ตอบ ผีเสื้อ

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2558
ใบอนุญาตเลขที่ 1358/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครเลือดตัดเลือดออกอากาศทุกวันใด? L1 จันทร์-อังคาร  L2 ศุกร์-อาทิตย์ "
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ L1 หรือ L2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง)
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

รถยนต์กระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ท แค๊บ พรีรันเนอร์ มูลค่ารางวัลละ 765,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงท้ายละครหลังข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2558 และทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์กระบะ โตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สมาร์ท แค๊บ พรีรันเนอร์ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.