กิจกรรมละคร นางชฎา

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง นางชฎา

จี้ทองคำรูปหัวใจมงกุฎ จาก PRIMA GOLD จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 112,500 บาท

1. 062 065 4XXX
2. 082 446 2XXX
3. 097 927 7XXX
4. 082 835 1XXX
5. 080 027 6XXX
6. 082 997 4XXX
7. 086 521 7XXX
8. 088 080 6XXX
9. 097 139 0XXX
10. 084 762 7XXX
11. 086 750 8XXX
12. 098 628 6XXX
13. 088 361 0XXX
14. 086 561 4XXX
15. 088 207 4XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 5 : ของสิ่งใดไม่ใช่สิ่งที่นำมาทำเครื่องราง 5 แฉก?

เฉลย : N1 น้ำมันพราย

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : ผีริลณีออกมาร่ายรำบนหลุมฝังศพเวลากี่โมง?

เฉลย : N2 ตีสาม

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : เอกราชและเพื่อนซื้อแหวนคืนมาจากร้านขายของเก่าในราคากี่บาท?

เฉลย : N2 สี่หมื่นบาท

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : ริลณีติดต่อกับเตชินด้วยวิธีใด?

เฉลย : N1 ส่งSMS

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : เอกราชใช้อะไรในการสะกดวิญญาณริลณี?

เฉลย : N1 ยันต์ ตะปู เลือดหมาดำ

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2558
ใบอนุญาตเลขที่ 494/2558 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

วิธีการร่วมสนุก

คำถามจะขึ้นเป็นตัววิ่งในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com
ตัวอย่างคำถาม : "ละครนางชฎาออกอากาศทุกวันใด? N1 จันทร์-อังคาร  N2 พุธ-พฤหัสบดี " 
เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง โดยพิมพ์ N1 หรือ N2 ส่งมาทาง SMS หมายเลข 4777000 (3บาทต่อครั้ง) 
สามารถส่งคำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์) ตอบถูกมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
จะเฉลยคำตอบในสัปดาห์ถัดไปในระหว่างละครออกอากาศ และทาง www.ch7.com

ของรางวัล

จี้ทองคำรูปหัวใจมงกุฎ จาก PRIMA GOLD จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,500 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 112,500 บาท

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ในการตอบคำถาม สามารถส่ง sms คำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์)
2. จับรางวัลครั้งเดียวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และ ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (ท้ายช่วงละคร) และทาง www.ch7.com
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
9. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.