กิจกรรมละคร นักสู้มหากาฬ

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง นักสู้มหากาฬ

1. 083 164 8XXX
2. 080 886 4XXX
3. 087 032 0XXX
4. 081 547 9XXX
5. 083 677 1XXX
6. 084 181 7XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : เอมี่ตายด้วยสาเหตุอะไร

เฉลย : F2 แก๊สพิษไวรัส

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : ณัฐชาจูบฤทธิ์และพูดว่าอะไร?

เฉลย : F1 เผื่อว่าโลกจะแตกพรุ่งนี้

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : คำพูดสุดท้ายก่อนฤทธิ์จะตัดสินใจฆ่าใจทิพย์คืออะไร?

เฉลย : F2 ผมรักคุณใจทิพย์

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 12 - 28 ก.ค.56
ใบอนุญาตเลขที่ 4913/2556 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รางวัล 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น สกู๊ปปี้ ไอ
จำนวน 6 รางวัล      รางวัลละ 45,500 บาท     รวมมูลค่า 273,000 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 6 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 273,000 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***