พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมละคร นักสู้มหากาฬ

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง นักสู้มหากาฬ

1. 083 164 8XXX
2. 080 886 4XXX
3. 087 032 0XXX
4. 081 547 9XXX
5. 083 677 1XXX
6. 084 181 7XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 : เอมี่ตายด้วยสาเหตุอะไร

เฉลย : F2 แก๊สพิษไวรัส

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : ณัฐชาจูบฤทธิ์และพูดว่าอะไร?

เฉลย : F1 เผื่อว่าโลกจะแตกพรุ่งนี้

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : คำพูดสุดท้ายก่อนฤทธิ์จะตัดสินใจฆ่าใจทิพย์คืออะไร?

เฉลย : F2 ผมรักคุณใจทิพย์

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 12 - 28 ก.ค.56
ใบอนุญาตเลขที่ 4913/2556 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รางวัล 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น สกู๊ปปี้ ไอ
จำนวน 6 รางวัล      รางวัลละ 45,500 บาท     รวมมูลค่า 273,000 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 6 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 273,000 บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***