พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมละคร

ประกาศหมายเลขผู้โชคดี

1. 084 - 903 - 6XXX
2. 087 - 917 - 6XXX
3. 086 - 693 - 6XXX
4. 087 - 878 - 5XXX
5. 087 - 802 - 7XXX
6. 086 - 045 - 5XXX

-----------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ 7 - 8 ม.ค. 2556

คำถาม  :  ใครฆ่าโอตี่
คำตอบ  :  พิมพ์ D2 ไท

-----------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ 31 ธ.ค. 2555 - 1 ม.ค. 2556

คำถาม  :  ปลายฟ้าซื้อของขวัญอะไรให้ไท
คำตอบ  :  พิมพ์ D1 เนคไท

-----------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ 24 - 25 ธันวาคม 2555

คำถาม  :  
ปลายฟ้าฟื้นขึ้นมาพบใครเป็นคนแรก
คำตอบ  :  พิมพ์ D2 ไท

---------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ 17 - 18 ธันวาคม 2555

คำถาม  :  ไททำงานเป็นบอดี้การ์ดให้ใคร
คำตอบ  :  พิมพ์ D2 พีท

---------------------------------------------------------------------------------

คำถามประจำสัปดาห์ 10 - 11 ธันวาคม 2555

คำถาม  :  พัดขอซื้อสัตว์อะไรที่สวนสัตว์
คำตอบ  :  พิมพ์ D1 นก

---------------------------------------------------------------------------------

ระยะเวลากิจกรรม

10 ธันวาคม 2555 – 14 มกราคม 2556
ใบอนุญาตเลขที่ 3644/2555 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง


รางวัล 

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น สเปซี่ ไอ
จำนวน 6 รางวัล   รางวัลละ 41,500 บาท   รวมมูลค่า 249,000 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 6 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 บาท
(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ สเปซี่ ไอ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมายผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
8. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***