กิจกรรมละคร

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 3

1. 081 908 1XXX
2. 090 336 2XXX
3. 084 855 1XXX

คำถามประจำวันที่ 19 - 21 ต.ค.2555
 
คำถาม  :  ใครบริจาคเลือดให้รัชนี
คำตอบ  :  พิมพ์ S1 ภคพงษ์

--------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 2

1. 082 869 5XXX
2. 084 559 2XXX
3. 080 773 3XXX

คำถามประจำสัปดาห์ 12 - 14 ตุลาคม 2555

คำถาม  :  ใครขอรสาแต่งงาน?
คำตอบ  :  พิมพ์ S2 ชีวิน

---------------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 1


1. 083 344 0XXX
2. 081 987 8XXX
3. 084 740 4XXX


คำถามประจำสัปดาห์ 5 - 7 ตุลาคม 2555
 
คำถาม : ภคพงษ์ให้อะไรกับปรางทิพย์ในงานแฟชั่นโชว์
คำตอบ : พิมพ์ S1 สร้อย


ระยะเวลากิจกรรม

5 - 25 ตุลาคม 2555
เลขที่ 2642-2644/2555 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

รางวัล

Samsung Galaxy Note 10.1
จำนวน 9 รางวัล รางวัลละ 21,900 บาท รวมมูลค่า 197,100 บาท
รวมของรางวัลตลอดรายการจำนวน 9 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 197,100 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ้ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ch7.com
2. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
3. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่การกระทำใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฏหมายผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
7. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. ***