พิมพ์ข้อความแล้วส่ง SMS มาที่ 4777000

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 : ใครช่วยชีวิตเจ้าตองแปงจากศึกเมืองยาง

P1 เจ้าคะนอง P2 เจ้าม่านฟ้า