ภาพยนตร์/ซีรี่ส์ Movie/Series

» 
» 

"ภ.ฝรั่ง “สุดป่า สองเพื่อน หนึ่งมิตรภาพ” (THE FOX AND THE CHILD)"

หนังรอบเช้า : วันอังคารที่ 12 มี.ค. 2556 เวลา 08:30 น.

นำแสดงโดย : 
BERTILLE NOEL-BRUNEAU / THOMAS LALIBERTE

ภ.ฝรั่ง  “สุดป่า สองเพื่อน หนึ่งมิตรภาพ” (THE FOX AND THE CHILD)

Big Cinema Big Cinema (วันเสาร์ 22.45 น.)

ภ.จีน “โคตรคนโค่นคนอันตราย” (THE WHITE STORM)
นำแสดงโดย : กู่เทียนเล่อ / จางเจียฮุย / หลิวชิวหวิน / (ปอย) ตรีชฎา เพชรรัตน์
ออกอากาศ : วันเสาร์ 24 มิ.ย. 2560

ยอดภาพยนตร์นานาชาติ World Movie (เสาร์-อาทิตย์ 9.15 น.)

ภ.ไทย “ปาดังเบซาร์” (I CARRIED YOU HOME)
นำแสดงโดย : อภิญญา สกุลเจริญสุข / อคัมย์สิริ สุวรรณศุข / ต่อพงษ์ กุลอ่อน
ออกอากาศ : วันเสาร์ 24 มิ.ย. 2560