• ดอกหญ้าในพายุ ละครหลังข่าว จันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น.

  • สมิงจ้าวท่า ละครหลังข่าว พุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.

  • แม่สื่อปากร้าย ผู้ชายรสจัด ละครหลังข่าว ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น.

  • เชิงชายชาญ ละครก่อนข่าว จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.50 น.

ละครที่ผ่านมา ละครที่ผ่านมา