เบื้องหลังเพลิงพระนาง

พิมพ์ข้อความแล้วส่ง SMS มาที่ 4777000

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : ใครไปบอกน้อยอินทาเรื่องการตายของคำหล้า

พิมพ์ P1 ตอบ ขุนห่มฟ้า พิมพ์ P2 ตอบ ขุนแสงเมือง