กิจกรรมละคร พราว

หมายเลขผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามละครเรื่อง พราว

จี้ทองคำรูปมังกรบาร์บีกอน หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. 097 132 3XXX
2. 086 543 9XXX
3. 085 505 5XXX
4. 091 881 5XXX
5. 084 758 6XXX
6. 092 267 6XXX
7. 092 293 6XXX
8. 085 186 3XXX
9. 099 201 2XXX
10. 089 745 9XXX

บัตรของขวัญจากบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. 088 628 9XXX
2. 095 831 6XXX
3. 096 528 4XXX
4. 099 939 0XXX
5. 092 418 5XXX
6. 084 891 0XXX
7. 085 449 7XXX
8. 081 496 9XXX
9. 083 952 1XXX
10. 087 765 1XXX

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 4 พราว : ใครถูกจันทร์จรียิง ?

เฉลย : P2 สุดเขตต์

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 พราว : พราวบริจาคเงินเท่าไหร่ให้บ้านเด็กกำพร้าแสนรัก?

เฉลย : P1 300,000 บาท

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 : พราวทำอาหารอะไรให้สมชายทาน?

เฉลย : P1 ไข่เจียว

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 1 : ใครเป็นคนบอกแฟรงค์และเอมี่เรื่องภาพหลุดของพราว?

เฉลย : P1 บอย

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 12 พ.ย. – 9 ธ.ค. 57
ใบอนุญาตเลขที่ 1690/2557 ออก ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง


ของรางวัล

ทองคำรูปมังกรบาร์บีกอน หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
บัตรของขวัญจากบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล


เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน

1. ในการตอบคำถาม สามารถส่ง sms คำตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (ตอบถูกได้รับ 2 สิทธิ์ ตอบผิดได้รับ 1 สิทธิ์)
2. จับรางวัลครั้งเดียวในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และ ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีวันที่ 10 ธันวาคม 2557 (ท้ายช่วงละคร) และทาง www.ch7.com
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
4. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้เพียงรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ตามกฎหมาย
6. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเองทั้งหมด
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆ ที่ทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ เด็ดขาด และสิ้นสุด
9. พนักงานของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัดไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการนี้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรดระวัง : มิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 และ บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด เพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากท่าน ในการติดต่อรับของรางวัลหรือเพื่อการได้รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมของทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7*

หากพบเหตุต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลและแจ้งเบาะแสได้ที่ โทร.02 658 7700-5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น.